Till innehållet

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens uppdrag är att arbeta för att främja brottsoffers rättigheter samt att uppmärksamma deras behov och intressen bland annat genom att fungera som ett kunskapscentrum i frågor som rör brottsoffer. Teknikhuset har arbetat tillsammans med Brottsoffermyndigheten sedan 2005.

Brottsoffermyndigheten har nationellt ansvar för fyra verksamhetsområden: handlägga ärenden om brottsskadeersättning, administrera Brottsofferfonden, vara ett kunskapscentrum och kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning av gärningspersoner. 

Myndigheten tillhandahåller information bland annat i digital form, anordnar seminarier och temadagar och medverkar vid utbildningar. Utöver detta ansvarar myndigheten även för att utbilda yrkesverksamma inom till exempel rättsväsendet och organisationer i det civila samhället om olika brottsofferrelaterade frågor. Informations- och utbildningsinsatserna förmedlas ofta via webb och webbutbildningar. Brottsoffermyndigheten är ett starkt varumärke bland statliga verk och myndigheter vilket också belönats under 2017 genom att de har tilldelats priset Swedish Brand Award.

Teknikhusets uppdrag är att erbjuda en helhetslösning – från strategi och idéarbete till produktion. Under åren har vi tillsammans med Brottsoffermyndigheten tagit fram ett flertal digitala produktioner som bland annat prisbelönta Rättegångsskolan, webbplatsen Jag vill veta och den tillhörande lärarhandledningen Liten. Vår senaste produktionen är kampanjen Av fri vilja som informerar om den nya sexualbrottslagen.

Se kampanj Av fri vilja
Se webbplats Jag vill veta