Till innehållet

Knightec

Knightec har idag cirka 700 medarbetare fördelade på 10 kontor. Med en växande organisation på flera platser runt om i landet så fanns ett ökat behov av att kunna få en samlad, hållbar lösning för sina digtala samarbetsytor för kommunikation och dokumenthantering.

Knightec är konsulter inom IT, teknik och ledarskap. Tillsammans med sina kunder utvecklar de innovationer som förenklar och förbättrar människors vardag. Bland deras kunder finns flera av Sveriges största företag inom många olika branscher såsom exempelvis fordon, life science, medtech, säkerhet, telekom och offentlig sektor.

Vi hjälpte Knightec att samla deras befintliga samarbetsytor i Office 365, det vill säga Team, grupper och SharePoint-siter på en gemensam plats som alla medarbetare når via Knightecs egna intranät.

Lösningen är Valo Teamwork som är en portal som sammanför de Office-grupper, team och siter som en användare är medlem i. Via portalen kan Knightecs medarbetare skapa och skräddarsy arbetsytor. Det innebär att en användare får tillgång till sin egna arbetsyta som på ett enkelt sätt ger tillgång till utvalda verktyg i Office365 till exempel filer, SharePoint, Planner, OneNote med flera. Genom att förse de olika arbetsytorna med valbart metadata skapas en hållbar lösning där Knightecs medarbetare och administratörer får full kontroll på livscykeln för de olika arbetsytorna.