Till innehållet
En smal bild med en del av det kända konstverket Whistler's Mother som är målat av konstnären James McNeill Whistler. Bilden porträtterar en kvinna från sidan.

Konstdatabasen

Konstdatabasen är en modern webbaserad lösning som gör det enkelt och effektivt att katalogisera. förvalta och lagra information om konstverk. Den ger en tydlig överblick över vilka konstverk som finns var, vem som skapat verket, samt vilka åtgärder som utförts för olika verk. Från Konstdatabasen kan även rapporter genereras som kan användas för att koordinera och dokumentera verksamhetens arbete.

Konstdatabasen innehåller fyra huvudsakliga kategorier

 • Konstverk
 • Konstnärer
 • Konst på allmän plats
 • Låntagare och deras adresser

 Skärmdump som visar konstdatabasens startsida

Konstverk

Ett konstverk innehåller information om ett verk från samlingen och innefattar bland annat inventarienummer, titel, vem konstnären är och tillkomstår. Man kan också ange vem låntagaren är, vilken teknik som använts, måttuppgifter och inköpsinformation och försäkringsvärde. Utöver detta är det även möjligt att ladda upp bilder på konstverket eller bifoga annan dokumentation.

Kopplat till varje konstverk finns en historik som beskriver hur konstverkets placering och status har förändrats över tid. Till exempel går det följa vid vilket datum ett konstverk flyttades från en position till en annan, när det senast inventerades, om det är skadat eller om det blivit stulet. 

Konst på allmän plats

Konst på allmän plats är en typ av konstverk med skillnaden att det har koordinater som beskriver dess position i stället för en låntagare. I övrigt kan liknande information som för ett vanligt konstverk anges.

Låntagare och adresser

En adress innehåller information om en låntagare och kopplas till de konstverk som finns placerade där. Adressen ger en tydlig överblick över vilka konstverk som finns där för tillfället. Vidare innehåller adressen även information om kontaktpersoner och avtal. Det är möjligt att ladda upp bifogade filer i form av signerade avtal eller liknande, så all information som rör låntagaren finns samlad på ett och samma ställe.

Konstnär

En konstnär innehåller personliga fakta om konstnären, samt en tydlig översikt över vilka konstverk som konstnären är upphovsperson till.

Sökfunktionalitet

För att göra det enkelt för användaren att hitta önskad information finns en dynamisk och flexibel sökfunktionalitet. Sökfunktionen innehåller ett stort antal parametrar som går att kombinera fritt för att göra sökningen så smal eller så bred som man önskar. En parameter består antingen av en valbar lista eller ett fritextfält där användaren kan välja att ange hela eller en del av den eftersökta strängen. Detta gör det möjligt att till exempel hitta igen en konstnär även om man är osäker på hur dess namn stavas.

Som användare får man själv bestämma hur sökresultaten presenteras. Det är möjligt att styra vilka kolumner som ska visas respektive döljas, om resultaten ska visas i en lista eller ett rutnät, samt hur många sökträffar som visas per sida. Genom att visa eller dölja kolumner går det att styra vilka värden som ska följa med när sökresultaten exporteras till Excel.

Skärmdump som visar ett sökresultat från konstdatabasen

API att ställa frågor mot

Alla data som visas i konstdatabasens gränssnitt hämtas från ett API som man relativt enkelt kan ställa  frågor mot. Om så önskas kan metoder i API:et göras publika så att man på man  kan tillhandahålla data till extern part eller inhämta information om ett konstverk och dess upphovsperson genom att till exempel scanna en QR-kod i anslutning till konstverket. API:et bygger på standarden Open Data Protocol (OData).

Övrig funktionalitet

Utöver möjligheten att kunna lagra information om sin konstverkssamling har Konstdatabasen ett antal övriga funktioner som är framtagna för att underlätta verksamhetens arbete. Några av dessa funktioner är:

 • Dashboard med anpassad information utifrån kundens specifika behov.
 • Konserveringsrapporter som dokumenterar utförda konserveringsåtgärder.
 • Exportera listor innehållandes utvalda konstverk och värden till PDF- eller Excelfil.
 • Behörighetsstyrning av vilka användare som ska ha skrivrättigheter och vilka som endast ska ha läsrättigheter.
 • Administrativt gränssnitt för att redigera listan med tillgängliga material, underlag, tekniker, fästanordningar m.m.
 • Möjlighet att göra massuppdateringar för flera konstverk samtidigt.
 • Möjlighet att Ladda upp flera bilder till flera olika konstverk samtidigt för att minska det administrativa arbetet.

Responsivt gränssnitt

Självklart är Konstdatabasens gränssnitt responsivt vilket gör att den fungerar på dator, pekplatta och smartphone.

Konstdatabasens startsida i responsivt läge på dator, pekplatta och telefon

 

Boka en demo via formuläret längs ned på sidan!

Vill du ha en online-demo av Konstdatabasen? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Vi använder dina uppgifter endast för att kunna kontakta dig för att boka ín ett demotillfälle. Efter 3 månader raderas dina personuppgifter automatiskt.