Till innehållet

Lärarförbundet

Sveriges största lärarorganisation Lärarförbundet, med närmare 234 000 medlemmar från skolans alla delar, efterfrågade en mer enad och strukturerad process i kursframställan och kursutvärdering.

Ett effektivt arbetssätt kräver att både chefer och medarbetare har en samsyn i och en förståelse för det arbete som ska ske och genomföras. Med ett gemensamt angreppssätt och en tydligare processtruktur kan utbildningskvaliteten säkras och effekter nås.

Vi inledde uppdraget med workshops tillsammans med utbildningsenhetens medarbetare. Under dessa workshops stöttade och tränade vi enheten i att arbeta med och definiera syfte och mål, effekter samt utvärdering. En guide i arbetssätt togs fram och enheten utbildades också i workshopledning. Dessutom genomfördes utbildning och workshops i utvärderingar av utbildningar.

Utbildningsenhetens chefer och medarbetare kan nu på ett mer effektivt och gemensamt arbetssätt definiera och konstruera kurser med tydlig koppling mellan syfte och mål, effekt samt utvärdering. Lärarförbundet får på detta sätt kvalitetssäkrade utbildningar till skolans lärarprofession.

För att möta förändring och utveckla sin verksamhet måste företag idag lägga fokus på att identifiera vilka behov som ska uppfyllas och vilka effekter man vill nå med sitt förändringsarbete. Vi har certifierade förändringsledare inom Prosci som kan leda förändringsprocessen med tillhörande verktyg.

Läs mer