Till innehållet

Norra Skog

Norra Skog är en skogsägarförening som består av 27 000 enskilda skogsägare. Under 2020 gjordes en sammanslagning mellan Norra Skogsägarna och Norrskog till Norra Skog, vilket utgör Sveriges till ytan största skogsägarförening.

Vi på Teknikhuset har samarbetat med Norra Skogsägarna under ett flertal år och är stolta över  ett fortsatt förtroende och samarbete när skogsägarföreningen utökades till Norra Skog. Tillsammans utvecklar och förvaltar vi smarta hållbara lösningar som ska skapa nytta och värde för skogsägarföreningens medlemmar.