Till innehållet

Digital utbildningsportal erbjuder ökad kunskap till skogsägare

Kund: Norra Skog
Uppdrag:
Kunskapsportal med utbildningar
Tjänster:
Webbutveckling, Systemutveckling, Interaktionsdesign,
Teknik:
CMS Sitecore

Uppdrag
Norra Skog har 27 000 medlemmar. Dessa medlemmar är spridda över hela landet och för att kunna erbjuda ett komplement till fysiska utbildningar så önskade föreningen samla kunskap online för att höja tillgänglighet till kunskap för alla medlemmar. Målet var att kunna sprida kunskap för att alla nuvarande och blivande skogsägare på bästa sätt ta tillvara skogens alla värden.

Lösning
Uppdraget inleddes genom kravfångst där vi gemensamt satte ramarna. Viktiga ingångsvärden för Norra Skog var att lösningen skulle ha en smidig och enkel åtkomst för medlemmarna samt en enkel administrativ lösning för Norra Skog som själva skapar och distribuerar studiematerialet till varje utbildning. Den tekniska lösningen innefattar flera delar dels ett LMS (Learning Management System) för produktion av kursinnehåll och dels en MVC-webbplats för hantering av utbud och statistik. Kurser, innehåll och utbud presenteras enhetligt för användarna på en egen portal i Norra Skogs befintliga CMS-lösning i Sitecore.

Resultat
Med Kunskapsportalen har Norra Skogs medlemmar fått en samlad källa för digitala utbildningar inom privat skogsägande och skogsbruk i Norra Sverige. Medlemmar får snabb åtkomst med inloggning via Bank ID och kan ta del av utbildning direkt i mobil eller via dator. Norra Skog kan enkelt producera och distribuera nya utbildningar via portalen. Satsningen visade sig vara helt rätt i tid då pandemin satt stopp för många fysiska träffar, vilket har lockat än fler att prova på att spetsa sina skogliga kunskaper och lära sig mer om allt från skogens klimatnytta till att köra motorsåg.

Webbplats: norraskog.se/kunskap