Till innehållet

Webbplats med nytt grafiskt uttryck för Sveriges, till ytan, största skogsägarförening

Kund: Norra Skog
Uppdrag:
Publik webbplats
Tjänster:
Webbutveckling, Interaktionsdesign
Teknik:
CMS Sitecore

Uppdrag

I samband med sammanslagningen av de två skogsägarföreningarna Norra Skogsägarna och Norrskog togs en ny grafisk profil fram för det nya varumärket Norra Skog samt en ny webbdesign för en gemensam webbplats för det nya föreningen. Önskemålet var en  webbplats i ny grafisk utformning, men med bibehållen grundläggande funktionalitet ifrån Norra skogsägarnas webblösning.

Lösning
I tät dialog med kunden sammanställdes en ny kravspecifikation utifrån föreningens nya behov där en viktig del i arbetet var att inventera och bibehålla den funktionalitet och det innehåll som arbetats fram under de senaste åren av oss på TH i samarbete med Norra Skogsägarna. Därefter adderades ny layout och design på befintliga funktioner och moduler utifrån framtagen webbdesign.

Resultat
Norra Skogs webbplats har redesignats enligt nytt grafiskt manér i färger av svart och skogens champagne, men med bibehållen teknisk lösning och funktionalitet. Eller som de själva beskriver på sin webbplats: Vi heter Norra Skog och har fått ett nytt utseende, men på insidan drivs vi fortfarande av samma sak. Att utveckla värdet av livet i norrländska skogar - idag och i generationer framåt.

Webbplats: norraskog.se