Till innehållet

SCA

SCA har funnits över 100 år i Obbola och har idag en modern fabrik med ett helt nytt massabruk där man tillverkar förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar. Vi på Teknikhuset stöttar dem med kompetens inom beslutsstöd.

SCA Obbola har en beslutsstödslösning som Teknikhuset förvaltar och vidareutvecklar tillsammans med kunden. Beslutsstödsplattformen bygger på Microsoftteknologi, ett område som Teknikhuset har lång och bred erfarenhet inom. Den beslutsstödslösning som SCA har gör att de kan dra nytta av moderna verktyg för att underlätta och förbättra verksamhetsstyrningen i organisationen.

-I en processtyrd verksamhet som vår, är behovet av att tillgängliggöra data för verksamheten en viktig konkurrensfördel, berättar Peter Brunesson, IT-chef SCA Obbola.