Till innehållet

Skellefteå kommun

Skellefteå Kommun är en tillväxtkommun med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Vi fick förtroendet att hjälpa dem att ta fram en systemlösning för kommunikationsenhetens behov att hantera och följa upp sina projekt och åtaganden gentemot sina beställare. Resultatet blev en toppmodern lösning i SharePoint Online.

Vårt uppdrag var att i SharePoint Online skapa en lösning för att hantera avräkning av timmar mot en timbank. I lösningen kan en administratör sätta upp en budgeterad timbank för ett specifikt mål, därefter skapas ett antal uppdrag som måste genomföras för att nå målet. Under varje uppdrag kan aktiviteter skapas som sedan fördelas ut på medarbetarna. 

Aktiviteterna skapas i timbanksverktyget men medarbetarna kan förutom att se sina aktiviteter direkt i SharePoint-applikationen även se dem i Microsoft Planner. Lösningen fungerar lika bra på dator, platta eller mobiltelefon och eftersom behörighetsmodellen som används är den samma som i Office 365/SharePoint Online så fungerar lösningen helt oberoende av var användaren befinner sig. För att följa upp data i Timbanken används Microsoft Power BI.

Tekniker som användes: SharePoint Online, SharePoint Framework (SFX), React, PowerApps, Microsoft Planner, Microsoft Flow, Azure Logic Apps, Power BI.

I och med timbanken har kommunikationsenheten på Skellefteå kommun fått ett robust och modernt systemstöd som gör att de har bra koll på hur deras dagliga arbete fortlöper. De kan på ett enkelt och tilltalande sätt planera och följa upp sitt arbete. Nedlagd tid kan enkelt rapporteras in via dator, mobiltelefon eller platta och lösningen är tillgänglig oavsett om användaren är på kontoret eller på språng.