Till innehållet

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Myndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Tillsammans med SPSM formar och utvecklar Teknikhuset webbaserade läromedel som hjälper elever att läsa, skriva och räkna på sina egna villkor. Det handlar om allt från interaktiva webböcker och läromedel för interaktiv skrivtavla till webbtjänster med syfte att underlätta skolarbetet för elever.  

SPSM:s digitala läromedel finns tillgängliga för alla skolor, organisationer och privatpersoner via SPSM:s webbutik, vilket underlättar skolarbetet för många elever.

Nedan presenteras case för SPSM.