Till innehållet

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. De arbetar både nationellt och internationellt aktivt med många viktiga frågor men i samtliga frågor är människovärdet i fokus. Det gäller oavsett om det handlar om hållbarhetsfrågor, arbete för att skapa fred i världen eller upplysa om jämställdhetsfrågor. Teknikhuset är stolt digital partner till Svenska kyrkan sedan 2005.

Svenska kyrkan arbetar ständigt med att förbättra sin tillgänglighet i de digitala kanalerna och anpassa sin webbplats för att möta sina redaktörers och användares behov och erbjuda bättre service. Det är lika viktigt att lösningarna är säkra på insidan som användarvänliga på utsidan. Idag arbetar flera tusen redaktörer med att fylla webbplatsen med intressant och relevant innehåll. 

För kyrkans besökare är det viktigt att hitta information om den lokala församlingen, kunna se vad som är på gång i form av kalenderhändelser och såklart hitta kontaktuppgifter. Detta oavsett om man använder mobiltelefon, dator eller andra enheter. 

Våra projekt och uppdrag bygger på en agil systemutveckling, omfattande systemarkitektur, stort fokus på den redaktionella användaren, och såklart en vass gränssnittsutveckling. Integrationer och samarbete med andra leverantörer är en styrka i den plattform vi levererar. Och vi arbetar löpande med förvaltning, övervakning och vidareutveckling av kyrkans publika webbplats och intranät.

Den publika webbplatsen, svenskakyrka.se, har både vunnit och under ett flertal år utsetts till bästa topp-5 inom kategorin svenska webbplatser för organisationer (topp100.idg.se). Vi arbetar proaktivt och strategiskt för att stödja Svenska kyrkan i det digitala landskapet och in i framtiden. 

Se svenskakyrkan.se