Till innehållet

På gång - 28 januari 2020

Certifierad förändringsledare

Hurra och grattis till vår Anna Wedholm som certifierat sig som Prosci förändringsledare! På TH har vi nu 2 erfarna och certifierade Prosci-förändringsledare, Anna och Marcus Jansson, som kan hjälpa din verksamhet i ett kommande förändringsarbete.

Anna har flera års erfarenhet av att hjälpa större och mindre verksamheter som står inför förändringsprojekt. Certifieringen i Prosci ger nu ett kvitto på att Anna kan leda och hantera de organisatoriska utmaningar som uppstår i ett förändringsprojekt, i syfte att uppnå kortare projekttid, en högre medarbetarnöjdhet och högre förmåga till bestående resultat. 

Är du intresserad av vårt erbjudande inom förändringsledning?
Läs mer om vårt erbjudande