Till innehållet
Brottsoffermyndiheten - Lärarhandledning

På gång - 08 februari 2021

Utbildning för ökad kunskap om samtyckeslagen

Brottsoffermyndigheten lanserar en ny lärarhandledning och webbutbildning för att öka kunskapen i skolan om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Vi på TH utvecklade webbplatsen i samarbete med designbyrån Matador, samt filmproducenterna Christjan Wegner AB och Soja.

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om Sveriges sexualbrottslagstiftning som brukar kallas för samtyckeslagen.
– Skolan är en väldigt viktig arena för att nå ut med information till unga. Med utbildningen vill vi ge elever kunskap om vad lagstiftningen innebär. Vårt huvudbudskap är att sex alltid är frivilligt, annars är det ett brott, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten och som även medverkat i utredningen om lagstiftningen.

Webbutbildningen består av 6 kapitel som presenterar lagstiftningen, vilka handlingar som kan vara brottsliga, vikten av att vara lyhörd för vad andra vill, hur en polisanmälan går till och mycket mer. Materialet kan användas av skolpersonal som ska undervisa om lagstiftningen, sexualbrott, normer och frivillighet.

Läs mer
Pressmeddelande på Brottsoffermyndigheten.se

Besök webbplats
frivilligtsex.se/skola