Till innehållet

På gång - 17 december 2019

Simma lugnt!

God jul och gott nytt år! Tack för allt samarbete!

I år skänker vi vår julklapp till Världsnaturfondens (WWF) projekt Östersjön & Svensk natur.

WWF arbetar för att den svenska naturen – skogar, fjäll, ängs- och hagmarker, sjöar, vattendrag och hav – får ökat skydd. I sitt Östersjöarbete arbetar de för att stoppa ohållbart fiske, stoppa övergödningen och farliga utsläpp, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp.

Läs mer på om projektet med att rädda Östersjön på WWF:s webbplats

Vi ser fram emot ett nytt år, med nya spännande uppdrag!

Vännerna på Teknikhuset