Till innehållet

På gång - 14 juni 2021

Hållbara lösningar för Release Finans

Tillsammans med Release Finans utvecklar och förvaltar vi smarta hållbara lösningar som ska skapa nytta och värde för verksamheten.

Release Finans är ett Umeåbaserat finansiellt institut som hjälper sina kunder genom att vara den finansiella länken mellan köpare och säljare vid investeringar. Vi på TH hjälper Release Finans med förvaltning samt vidareutveckling av verksamhetens beslutstöd. 

Under det senaste året har vårt uppdrag utökats med våra tjänster för den digitala arbetsplatsen. Bland annat har vi stöttat verksamheten med framtagning av en intranätslösning i SharePoint Online Modern för att skapa en bättre dokumenthantering och yta för samarbete och kommunikation.

- Vi har arbetat med Teknikhuset sedan 2017. Samarbetet har fungerat väldigt bra! De är okomplicerade och jordnära, gillar den personliga kontakten och att det går snabbt att komma igång med arbetet. Ibland kan det sitta i enstaka konsulter men så är det inte på TH, där har de en fin kultur i hela bolaget, berättar Eric Åström, Release Finans.