Till innehållet

På gång - 16 februari 2021

Medarbetare i fokus

Säg hej till Anna Nystedt som arbetar som UX-designer på Teknikhuset. Som UX-designer ingår Anna i vårt webbteam och arbetar med att designa och utveckla lösningar som är både användarvänliga och funktionella.

Vad arbetar du med just nu?
Just nu arbetar jag med två spännande uppdrag för en av våra kunder, dels arbetar jag med att ta fram ett digitalt läromaterial för barn och unga med synnedsättning och dels arbetar jag med att utveckla en bildstödsplattform där pedagoger inom grundsärskolan och träningsskolan ska kunna skapa utbildningsmaterial. Kunden är en myndighet som arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen med sin utbildning. 

Berätta om din roll som UX-designer
Som roll UX-designer arbetar jag framför allt med att se till att våra digitala lösningar tillgodoser de behov och de förväntningar som finns hos slutanvändarna. Ett spännande jobb där den största utmaningen är att jag måste vara väldigt lyhörd och alltid sätta användarnas perspektiv och åsikter framför mina egna, även om än jag inte alltid håller med. Det jag uppskattar mest är när man ser att den färdiga lösningen gör skillnad. Det är hur otroligt givande att se hur något jag skapat hjälper andra människor och underlättar deras vardag!