Till innehållet
Medarbetare i fokus - Hampus

På gång - 19 mars 2021

Medarbetare i fokus

Idag riktar vi strålkastarna på vår integrationsarkitekt Hampus Olsson, som berättar mer om sin roll och pågående uppdrag.

Berätta om din roll som integrationsarkitekt 
Som arkitekt inom systemintegration arbetar jag främst med att se över det arbetssätt och den strategi som finns utarbetad hos de verksamheter jag jobbar med. Ibland innebär det att konstatera att den strategi som redan finns ser bra ut och i stället hjälpa kunden att finslipa detaljer, se över scenarion man sedan tidigare inte tänkt på eller på andra sätt vidareutveckla det befintliga arbetssättet. Allt för ofta hamnar man däremot i scenarion då kunden sedan tidigare inte prioriterat systemintegration överhuvudtaget. Dessa uppdrag är såklart extra spännande och det är otroligt roligt att följa kunden i resan från att tidigare inte ens nämnt ordet integration till att anamma integration som en naturlig del av arbetet i sin IT-miljö. Vinningen med systemintegration blir då extra påtaglig, vilket såklart är jätteroligt!

Vad arbetar du med just nu?
För tillfället arbetar jag med att implementera Microsofts integrationsplattform BizTalk Server hos en kund. De har sedan tidigare inte haft något uttalat sätt att arbeta med systemintegration och därför innebär även leveransen, till största del, att ta fram en arkitektur och nya riktlinjer för organisationen. Tillsammans med kunden skapar vi en långsiktig och hållbar strategi som framgent kommer resultera i både mer tids- och kostnadseffektiva IT-projekt samt öppna upp för fler möjligheter till att digitalisera verksamheten.