Till innehållet

Pressrelease - 23 februari 2021

Nytt samarbete med Mester Grønn AS

Vi är glada att berätta att vi inleder ett samarbete med Mester Grønn AS, Norges ledande blomsterkedja! Tillsammans ska vi skapa smarta lösningar som maximera nyttan med de verktyg och funktioner som ingår i Microsoft 365-plattformen.

Teknikhuset i Umeå AB inleder ett samarbete med Mester Grønn AS, Norges ledande blomsterkedja med 136 blombutiker i Norge, kring support, proaktiv förvaltning och vidareutveckling av Mester Grønns intranät vilket baseras på intranäts- och samarbetsplattformen Valo.

Samarbetet innebär att Teknikhuset kommer att leverera support, förvaltning och vidareutveckling av Mester Grønns intranät samt även på vissa delar av Microsoft 365-plattformen och Azure. I uppdraget ingår också att tillsammans med Mester Grønn skapa smarta lösningar kring hur man kan maximera nyttan med intranätet i kombination med de många övriga verktyg och funktioner som ingår i Microsoft 365.

Teknikhuset levererar sedan länge tjänster såsom skräddarsydd utveckling, ärende- och dokumenthantering inom ramen för SharePoint Online, Microsoft 365 och Azure och har varit partner med Valo sedan två år tillbaka. Under den tiden har många kunder i Umeå men även kunder i andra delar av landet valt att implementera intranäts- och samarbetslösningar baserad på Valo med Teknikhuset som leverantör.

– Målsättningen är att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga tjänster utifrån deras unika behov och önskemål, vilket var viktigt för Mester Grønn, säger Tommy Eriksson, kundansvarig på Teknikhuset. Vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster inom området och i om med avtalet med Master Grönn behöver vi rekrytera och stärka upp med fler konsulter inom kompetens inom Microsoft 365-plattformen, fortsätter Tommy.

- Vårt intranät är vår viktigaste kanal för kommunikation med våra anställda. Vi letade efter en lyhörd, proaktiv och kompetent partner med kunskap om Valo och Office365 för support och förvaltning av vår lösning, men som också förstår vår verksamhet och kan vara en lösningsorienterad samarbetspartner på vidareutveckling. Teknikhuset uppfyller alla dessa krav och vi är mycket nöjda med valet av partner , säger Marika Bergman, kompetens- och rekryteringsansvarig och projektledare för nytt intranät på Mester Grønn.

– Det känns oerhört roligt och hedrande att Mester Grønn väljer oss, en relativt liten leverantör från Sverige som samarbetspartner kring deras intranät. Det visar att vi är en spelare att räkna med vad gäller denna typ av uppdrag, säger Andreas Lindahl CTO och affärsområdesansvarig för Digital arbetsplats på Teknikhuset.

För mer information kontakta

Marika Bergman, Kompetanse- og rekrutteringsansvarlig Mester Grønn,
+47 975 95 458, marika.bergman@mestergronn.no

Tommy Eriksson, Kundansvarig,
+46 70 268 88 34, tommy.eriksson@teknikhuset.se

Andreas Lindahl, CTO/Affärsområdesansvarig Digital arbetsplats,
+46 70 580 15 58, andreas.lindahl@teknikhuset.se

Om Mester Grønn
Mester Grønn är Norges största helägda blomsterkedja med 136 blomsterbutiker från Alta i norr till Kristiansand i söder med 1400 anställda.  Mester Grønn etablerades i Skien på Herkules Stormarked 1983. Sedan dess har man vuxit till att bli Norges ledande blomsterkedja. www.mestergronn.no

Om Teknikhuset
Teknikhuset är ett konsultbolag som skapar kundvärde genom att erbjuda digitala lösningar inom Business Intelligence, Microsoft 365, SharePoint, webb- och systemutveckling samt projekt- och förändringsledning. Teknikhuset har sin bas i Umeå och har funnits i över 20 år. Idag har Teknikhuset 33 medarbetare som hjälper kunder att ta fram smarta lösningar och att tänka helhet.

Om Valo
Valo är en modern och intelligent intranäts- och samarbetsplattform som bygger helt på Microsoft 365 och SharePoint Online Modern. Valo för samman alla funktioner i SharePoint Online till en användarcentrerad lösning som kan driftsättas på veckor, inte månader. I Valos produktportfölj finns förutom intranätsdelen även stöd för att integrera intranätet i Microsoft Teams, en funktion för att bygga extranät samt en lösning för att i Microsoft Teams tillvarata medarbetarnas idéer och kreativitet. I produkten följer också med en app för Microsoft och en intranätsapp för iOS och Android vilket gör intranätet extremt tillgängligt.