Till innehållet
Liselotte och Eva deltog på morgonpasset

På gång - 29 maj 2019

Teknikhuset på Morgonpasset

Idag deltog vi på Morgonpasset där Liselotte och Eva gav en inspirerande dragning om hur hållbarhetsarbete kan göras till en central del i företagets strategiska arbete.

Svarta siffror och gröna värden. Tillväxt och hållbarhet beskrivs ibland som motpoler, men behöver det vara så? På dagens Morgonpass deltog Johanna Hallin, Inter Business, som inledde om ny hållbarhetsforskning med rötterna i Umeå samt Anna Gemzell, Umeå kommun, som delade med sig av insikter från Umeå kommuns konsumtionsvaneundersökning.

Vi på Teknikhuset deltog med Eva och Liselotte som berättade om vårt pågående arbete om hur hållbarhetsarbete kan göras till en central del i företagets strategiska arbete.

En viktig del i Teknikhusets strävan mot hållbarhet handlar om att levandegöra vårt syfte och vision både internt, i vår organisation och externt, mot vår omvärld. Ett konkret exempel, som vi avslutade vårt föredrag med, var premiärvisningen av vår nya konceptfilm.