Till innehållet

Pressrelease - 28 mars 2022

Fortsatt samarbete med SPSM

Vi på Teknikhuset är stolta över fortsatt förtroende att utveckla webbaserade läromedel tillsammans med vår kund Specialpedagogiska skolmyndigheten.

När Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), som bland annat utvecklar läromedel för elever med funktionsnedsättningar, nyligen upphandlade ramavtal avseende konsulttjänster för webbaserade läromedel fick Teknikhuset fortsatt förtroende för de kommande 2 åren. Avtalet stäcker sig över maximalt 4 år och har ett värde av upp till 8 miljoner kronor.

Utveckling och anpassning av läromedel för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning är en av de uppgifter som ligger på skolmyndighetens bord. Syftet är att tillgängliggöra läromedel för att ge eleverna rätt stöd och förutsättningar att uppnå kunskapsmålen i skolan. Läromedlen kan exempelvis vara interaktiva e-böcker och olika typer av pedagogiska läromedel som kan innehålla komponenter så som video, animationer, simuleringar, text, ljud och bild.

För att kunna producera fler läromedel har SPSM, efter en upphandling, tecknat ett ramavtal med Teknikhuset i Umeå.

- Vi har nu säkrat upp vår förmåga att kunna utveckla digitala läromedel för våra olika målgrupper under flera år framöver, genom detta ramavtal med Teknikhuset. Vi är också glada att kunna fortsätta det samarbete vi byggt upp tillsammans under föregående avtalsperiod, säger Anders Eklund avtalsansvarig på SPSM.
 
- Vi är stolta och glada att ha fått förnyat förtroende av SPSM i denna upphandling. Våra konsulter uppskattar verkligen att få bidra med sin kreativitet och kompetens för att utveckla applikationer för elever med speciella behov, säger Tommy Eriksson, kundansvarig på Teknikhuset.
 
Digitala läromedel 
Teknikhuset har lång erfarenhet av att producera digitala läromedel. De senaste åren har Teknikhuset levererat ett flertal produktioner till SPSM för olika målgrupper. Den senaste är ”Nyfikna fingrar”, en applikation som riktar sig till icke seende barn i förskoleklass. Applikationen introducerar eleven till skärmläsare och punktskrift. Övningarna är gjorda för att eleven ska bli nyfiken på det som känns och händer på punktskriftskärmen och eleven övar på förberedande lästeknik samt får kunskap om några tangenter och knappar på punktskriftsskärmen. 

Om SPSM
 
SPSM har cirka 1200 anställda och det går ungefär 600 elever i SPSM:s specialskolor. Myndigheten finns på 30 adresser och 25 orter från Luleå till Malmö. Ytterligare information om myndigheten finns på www.spsm.se

Om Teknikhuset 
Teknikhuset skapar kundvärde genom att erbjuda digitala lösningar inom Business Intelligence, Microsoft 365, SharePoint, webb- och systemutveckling samt projekt- och förändringsledning. Vi har, med Umeå som bas, funnits i över 20 år och har idag 36 medarbetare som hjälper våra kunder med smarta lösningar.