Till innehållet

På gång - 24 september 2020

Så lyckas du med din intranätsatsning

Att lyckas med ett införande av ett intranät och funktioner för samarbete är enligt vår mening inte någon form av raketforskning. Ta del av några handfasta tips för att lyckas med ett införande baserad på vår intranätslösning Valo Intranet och Valo Teamwork.

Undvik top-down och gör det inte så komplicerat

Lyssna till organisationens övergripande krav och önskemål men tro inte för en sekund att du kommer att lyckas med att fånga alla detaljer. Jobba i stället iterativt och var tydlig med att  projektet inte är klart bara för att medarbetarna
släpps in.

Släpp idén om ett fastprisprojekt

I större införanden så är det lönlöst att tro att man ska kunna införa en intranäts- och samarbetslösning till ett fast pris baserat på en utförlig kravspecifikation. Med tanke på hur snabbt Microsoft levererar, ändrar eller till och med tar bort befintliga funktioner så kommer kravspecifikationen att vara inaktuell innan ens projektet påbörjats.

Testa, labba och våga misslyckas

Låt några mindre grupperingar prova på att dela information, samarbeta internt och dela externt. Ger du inte dina medarbetare rätt verktyg så är det enda du kan vara säker på är att de löser problemet på ett kreativt sätt och vips så har du företagsfiler i användare Dropbox eller Google Drive.

Less is more (people)

Sträva efter att omge dig med projektdeltagare som har mandat att fatta beslut och som inser att alla faktiskt inte alltid behöver komma till tals om varje detalj. Några från IT och några från marknad och kommunikation brukar räcka väldigt långt.

Styr tidigt upp namnstandard och vem som får göra vad

När det kommer till grupper i Office 365 är det en bra idé att tidigt se till att inte alla ohämmat kan skapa grupper med egna namn. Se i stället till att införa någon form av provisioneringslösning med metadata så har du en rimlig chans att hålla ordning på torpet.

Ta vara på de som gillar teknik.

Lyft fram medarbetare som gillar ny teknik och förändring - dessa guldklimpar är dina största tillgångar för att lyckas. Det är de som kommer att lära andra och sprida ut vad många häftiga och nyttiga funktioner det finns i den nya lösningen.

Dokumenthantering är ett eget projekt

En gedigen dokumenthantering är ofta ett effektmål i samband med införandet av ett nytt intranät. Vårt råd är att se det som ett separat projekt då det tenderar att kunna bli relativt komplext. Ta det i nästa steg och låt inte det stå i vägen för att sätta upp och komma igång med intranätet.

Läs mer om Valo Intranät