Till innehållet

Pressrelease - 10 januari 2019

Välkommen Lise-Lotte och Johannes!

Under det senaste året har Teknikhuset identifierat vilken kompetens och vilka verktyg som behövs för att hjälpa våra kunder att bygga smarta och hållbara affärsmodeller. Som ett led i det arbetet presenteras nu stolt två nya medarbetare, Lise-Lotte Appelgren och Johannes Hedberg.

Lise-Lotte har de senaste 19 åren arbetat med att stötta företag och organisationer i deras kompetensutveckling och att bedriva förändringsarbete på ett effektivt och funktionellt sätt. Hennes stora erfarenhet från olika branscher har gett henne möjlighet att optimera arbetssätt och lösningar så att de linjerar med kundernas affärsmål.

Jag ser fram emot att få arbeta med strukturerat förändringsarbete på hemmaplan. Med min specialistkunskap inom kunskapsmätningar kan jag tillföra ett värde som kan nyttjas inom många olika områden för verksamhets- och organisationsutveckling. Jag ser fram emot spännande uppdrag framöver, säger Lise-Lotte.

Agil coachning är en annan viktig framgångsfaktor för Teknikhusets team men det är också en viktig pusselbit i relationen mellan leverantör och kund. Johannes har i sin tidigare roll som produktägare samlat på sig en mängd erfarenheter i roller som systemutvecklare, arkitekt, projektledare, testare och testledare.

På Teknikhuset kommer jag att hålla fokus på en fortsatt strukturerad kvalitetssäkring av våra leveranser så att vi fortsätter att leverera en bra helhet. En viktig del i den agila coachningen handlar om att sätta rätt fokus för teamet och undvika repetitivt manuellt arbete och där hoppas jag kunna bidra med min erfarenhet. Jag ser extra fram emot att lära känna mina medarbetare och kunder, avslutar Johannes.

Teknikhuset kommer att fortsätta att växa med sina affärer under 2019 och redan i januari välkomnar vi fler nya medarbetare.