Till innehållet
Till innehållet
Flowers

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Myndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Tillsammans med SPSM formar och utvecklar Teknikhuset webbaserade läromedel som hjälper elever att läsa, skriva och räkna på sina egna villkor. Det handlar om allt från interaktiva webböcker och läromedel för interaktiv skrivtavla till enklare webbtjänster med syfte att underlätta skolarbetet för elever. Ett exempel på läromedel som digitaliserats är den tryckta boken "Djur omkring oss" som utvecklats till ett interaktivt Online-läromedel som används av pedagoger i samspel med elever i grundsärskola och träningsskola. 

SPSM:s digitala läromedel finns tillgängliga för alla skolor, organisationer och privatpersoner via SPSM:s webbutik. Med rätt digitala läromedel underlättas skolarbetet för många elever.