Vitec

VMF Qbera SPSM

Vitec är ett framgångsrikt nordiskt programvarubolag med verksamhet i hela Norden. Företaget behöver en ny flexibel webblösning som stöttar dem när koncernen växer genom nya förvärv.

Uppdraget

Vitec Software Group AB är ett nordiskt programvarubolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Företaget utvecklar och levererar standardiserade programvaror för bransch-unika behov. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt avfallshanteringsföretag. Bolaget expanderar kontinuerligt genom förvärv av nya programvarubolag och det fanns därför ett behov att bygga en mer långsiktig och flexibel webblösning som kan växa i takt med koncernen.

Viktiga ingångsparametrar var att den nya webblösningen skulle ge besökaren en tydlig struktur utifrån de olika ingångarna; corporate, land, affärsområde och produkt. Allt för att ge besökaren en snabb överblick av relevant produktutbud på respektive marknad. Eftersom koncernen växer genom förvärv så fanns sedan tidigare många olika webbadresser. Det behövde skapas en struktur där dessa kan existera parallellt under en övergångsperiod för att sedan implementeras på den gemensamma webbplatsen, både tekniskt och grafiskt.

Processen

Initialt arbetades en ny webbdesign fram, baserad på det grafiska uttryck som kommunikationsbyrån Humbly arbetat fram tillsammans med Vitec. Parallellt med detta fördes en teknisk kravdialog tillsammans med beställaren inför utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet genomfördes i 3 veckors-sprintar med en avslutande sprint-demo inför varje ny sprint för att snabbt kunna fånga upp eventuella justeringar/önskemål från kunden. 

Resultatet

Vitec Software Group har idag en flexibel webblösning (byggd i EPI Server) för att presentera sitt breda erbjudande. Plattformen möjliggör att redaktörer på ett enkelt och effektivt sätt kan arbeta med befintligt material samt addera in nya marknader, affärsområden samt produkter på webbplatsen. Webbplatsen upplevs lättarbetad av redaktörerna och ger Vitec goda möjligheter att kommunicera sitt erbjudande till kunder, allmänhet och investerare.

Vi är mycket nöjda med projektet och med vår nya webbplats. Målet var att skapa en flexibel webbplats som kan växa i takt med Vitec och där besökaren snabbt hittar relevant information på respektive marknad. Det har vi uppnått, dessutom inom uppsatta tids- och kostnadsramar.
-Maria Skogelid, marknadschef på Vitec Software Group