Till innehållet
Till innehållet
Flowers

Beslutsstöd

Att fatta rätt beslut kan ibland vara svårt, men med rätt underlag blir det mycket lättare. För många organisationer finns redan mycket underlag i form av data i olika verksamhetssystem. Det gäller bara att förädla detta data genom att strukturera, visualisera, analysera och sammanfoga det på rätt sätt. Vi på Teknikhuset finns här för att hjälpa din organisation att fatta rätt beslut!

Beslutsstöd, eller Business Intelligence (BI), kan beskrivas som en metod för att hjälpa hela verksamheten, från enskild medarbetare till högsta beslutsfattare, att fatta rätt beslut och genomföra rätt aktiviteter som stödjer organisationens gemensamma mål.

Beroende på hur länge din organisation jobbat med beslutsstöd och hur långt ni kommit kan vi hjälpa och stötta er med olika tjänster. Alltid anpassade efter just din verksamhet. 

Nulägesanalys - Det första steget för att börja arbeta med beslutsstöd kan vara genom att analysera nuläget. 

Beslutsstödsstrategi - Att ta fram en gemensam strategi för hur beslutsstöd ska användas i din organisation är en bra början när ni står i startgroparna för att ta nästa steg i beslutsstödsarbetet. Strategin blir en ledstjärna att följa för alla som arbetar med beslutsstöd.

Målstyrning - När man jobbar med målstyrning och målnedbrytning i en organisation kan man få alla anställda att tillsammans aktivt arbeta i en gemensam riktning.

Datalager  - Ett genomtänkt och välarbetat datalager är den bästa grunden för ett beslutsstödssystem oavsett hur mycket eller lite data det initialt innehåller.

Visualisering - Det finns många olika visualisering- och rapporteringsverktyg för att presentera data. Målet med visualisering är att ge överblick, skapa tydlighet och på så sätt en bra grund för beslut.