Till innehållet

Strategi

Vi hjälper våra kunder med att ta fram strategiska underlag som ser till att design, teknik och affärsmål samverkar.

Effektkartläggning

Effektkartläggningen definierar vad projektet skall uppnå dvs. vilka effekter den slutgiltiga produkten ska bidra till, vilka mål vi behöver uppnå och mäta för att stödja effekterna och inte minst vilka behov den nya lösningen behöver stödja. 

Genom att använda oss av effektkartläggningar säkerställer vi att de funktioner vi utvecklar har en tydlig koppling till de mål och målgrupper vi definierat för den nya lösningen. Vi definierar även hur vi skall följa upp de mål vi definierat genom att sätta upp en mätplan. 

Mätplan 

För att kunna följa effekterna av sin digitala närvaro behövs en plan för hur målen ska följas upp. Vi hjälper er att ta fram en mätplan för det som behöver mätas och följas upp utifrån de uppsatta effektmålen eller egna framtagna KPI:er. Vi guidar er i att sätta upp verktyg för digital analys och uppföljning, exempelvis Google Analytics, Google tag manager, Site Improve m.fl.  

Målgruppsanalys 

Målgruppsanalysen svarar på vilka som skall använda er nya digitala lösning. Genom att på ett tidigt och användarcentrerat sätt definiera målgrupper hjälper det oss att prioritera de funktioner lösningen kräver för att ni skall få ut så mycket som möjligt ur er investering. 

Innehållsstrategi 

En webbplats blir aldrig bättre än det innehåll man fyller den med. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för er att arbeta fram ett välstrukturerat innehåll, både under införandeprojektet såväl som under förvaltning, hjälper vi er med strategier och verktyg för att hantera innehåll. 

Vi inventera nuläge och önskat läge genom att använda oss av content maps. Detta hjälper oss att tillsammans definiera förvaltningsorganisationens arbetsprocesser för att över tid bibehålla ett SEO-, tillgänglighets- och användarcentrerat innehåll.  

Förstudier 

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa tekniska lösningar med höga krav på säkerhet och integrationer. Vi hjälper er vid behov med tekniska förstudier för att hitta nya lösningar på gamla problem. Förstudier blir en del av det kommande utvecklingsarbetet och kan utföras som fristående projekt vid behov. 

Strateg /digitaliseringsexpert

Våra medarbetare har lång erfarenhet kring digitaliseringens utmaningar såväl tekniska som strategiska. Vi hjälper våra kunder att navigera sina nuvarande lösningar men även med att optimera sin verksamhet för att utveckla nya.