Till innehållet
Teknikhuset

Valo Intranet & Valo Teamwork

Valo Intranet och Valo Teamwork kan hjälpa dig maximera nyttan med din investering i Microsoft 365. Med Valo Intranet är med möjligt att implementera ett intranät på en vecka. Använder du också Microsoft 365 för kollaboration med hjälp av Microsoft Teams och sitter i SharePoint Online är Valo Teamwork absolut något du bör titta närmare på. I formuläret längst ned kan du boka en online-demo av Valo!

Svårigheter att söka och hitta bland information, innehåll och medarbetares kontaktuppgifter på intranätet kan leda till frustration och brist på produktivitet på arbetsplatsen. Är medarbetarna dessutom utspridda geografiskt kan detta ytterligare komplicera situationen. Sett till den situation världen befinner sig i just nu på grund av den Covid-19 orsakade pandemin så är det ännu viktigare att kunna nå ut med information och att främja samarbete online.

Intranät har på senare år genomgått en transformation, mycket tack vare förbättringar i intranätsplattformar såsom SharePoint och genom introduktionen av nyckelfärdiga lösningar som fungerar redan från start såsom Valo. Fokus har också förflyttats från envägskommunikation till att intranätet skall vara en plattform för samarbete och tvåvägskommunikation, vad många kallar den digitala arbetsplatsen.

Valo Intranät på desktop, platta och mobil.

Valo Intranät är en modern och intelligent intranätslösning som bygger helt på Microsoft 365 och SharePoint Online och som för samman alla funktioner såsom säkerhet, indexering och den kraftfulla sökfunktionen i SharePoint till en användarcentrerad lösning som kan driftsättas på veckor, inte månader.

Intranät byggda med hjälp av Valo är personaliserade, användbara och designade för att hjälpa användarna att hitta innehåll och medarbetare snabbt. Plattformen erbjuder intelligenta sökfunktioner som ger sökresultat baseras på användarnas roll eller grupptillhörighet. Det är möjligt att söka efter medarbetare utifrån namn, var de jobbar eller vilken kompetens de har. Personaliseringen innebär att användaren eller gruppen i första hand ser det innehåll som är relevant för just dem eller den grupp denne arbetar i. Desstuom är det mycket enkelt att jobba i för dig som redaktör!

Valo Digital Workplace app på iPhone

Självklart måste också ett modernt intranät vara tillgängligt i mobilen vilket är varför Valos mobilapp Valo Digital Workplace som finns för iOS och Android ingår i Valolicensen. I appen får användarna pushnotiser när nyheter eller viktiga meddelanden publiceras på intranätet. Har man inte appen går det självklart att nå intranätet via webbläsaren då det är helt och fullt responsivt.

Valo Intranet och Valo Teamwork är framtaget av det finska företaget Blue Meteorite vilka har ett nära samarbete med Microsoft och lösningen är byggt helt enligt Microsofts rekommendationer kring hur man implementerar en hållbar och framtidssäker lösning.

Så här tycker våra kunder

"Vi på Rusta är så nöjda med Teknikhusets leverans av support, proaktiv förvaltning och vidareutveckling av vårt intranät vilket baseras på intranäts- och samarbetsplattformen Valo. För oss på Rusta är det viktigt med en samarbetspartner som är kunnig och lyhörd för verksamhetens behov, och löser uppdrag på ett pragmatiskt och verksamhetsnära sätt. Teknikhuset är ett bra team som värdesätter enkelhet, entreprenörskap och som i likhet med oss på Rusta gillar att arbeta tillsammans” säger Nahrin Ego, Manager Internal Communication på Rusta.

Vill du ha en online-demo? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Vi använder dina uppgifter endast för att kunna kontakta dig för att boka ín ett demotillfälle. Efter 3 månader raderas dina personuppgifter automatiskt.

valo certified partner logotype

Relaterade uppdrag