Till innehållet
Till innehållet
Flowers

Verksamhetsutveckling

Nämn en organisation idag som inte står inför någon form av förändring. Det kan vara digitalisering, effektivisering, optimering eller varför inte en omorganisation. Men vad innebär egentligen förändring? Mycket handlar om att ta organisationen från ett läge till ett annat, och för att göra det framgångsrikt behöver vi ta reda på vad människor behöver förstå, acceptera och göra annorlunda.

För att möta förändring måste företag idag lägga fokus på att identifiera vilka behov som ska uppfyllas och vilka effekter man vill nå med sitt förändringsarbete. Med effektiv förändringsledning hjälper vi dig och din organisation att hämta hem nyttan av din investering. Vi bidrar till måluppfyllelse och realisering av vinster men samtidigt med lyhördhet och respekt för individen och dennes förändringsresa.

Med hjälp av tydliga metoder och verktyg stöttar vi verksamheten i arbetet med att ta sig från ett nuläge till ett önskat framtida läge. Vi arbetar systematiskt med att definiera, planera och stötta organisationen i de tre olika stegen i förändringsprocessen - Förbered, Genomför och Förstärk.

Förbered - här ligger fokus på att identifiera Vad och Varför och utifrån det skapa en tydlig målbild. I denna fas ingår också att bedöma omfattning, påverkan, kapacitet och risk. Utifrån analyserna skapas planer och aktiviteter för förändringsarbetet.

Genomförande - här utför vi de aktiviteter som identifierats i första fasen. Aktiviteterna sker återkommande under förändringen.

Förstärk - här befäster vi de aktiviteter som möjliggör att förändringen befästs och att medarbetarna i organisationen känner fortsatt förtroende för förändringen.

Vi använder beprövade metoder, processer och ramverk för förändringsarbetet. Vårt upplägg anpassas till er organisations förutsättningar.

Certifierade inom Prosci

Vi har certifierade förändringsledare inom Prosci som kan leda förändringsprocessen med tillhörande verktyg, utvecklade av Prosci. Prosci baseras på forskning i förändringsprojekt genomförda i över 2000 organisationer i 65 länder och användbar i alla typer av förändringar. Fokus i förändringsarbetet är att uppnå kortare projekttid, en högre medarbetarnöjdhet och högre förmåga till bestående resultat.