Till innehållet
Till innehållet
Flowers

Valo Intranet och Valo Teamwork

Med hjälp av Valo Intranet och Valo Teamwork kan du maximera affärsnyttan med din investering i Office 365 och SharePoint Online. Dessutom kan du kapa tiden för införandet av ett intranät avsevärt.

Svårigheter att söka och hitta bland information, innehåll och medarbetares kontaktuppgifter på intranätet kan leda till frustration och brist på produktivitet på arbetsplatsen. Är medarbetarna dessutom utspridda geografiskt kan detta ytterligare komplicera situationen.

Intranät har på senare år genomgått en transformation, mycket tack vare förbättringar i intranätsplattformar såsom SharePoint och genom introduktionen av nyckelfärdiga lösningar som fungerar redan från start såsom Valo. Fokus har också förflyttats från envägskommunikation till att intranätet skall vara en plattform för samarbete och tvåvägskommunikation, vad många kallar den digitala arbetsplatsen.

Valo Intranät är en modern och intelligent intranätslösning som bygger helt på Office 365 och SharePoint Modern som för samman alla funktioner såsom säkerhet, indexering och den kraftfulla sökfunktionen i SharePoint till en användarcentrerad lösning som kan driftsättas på veckor, inte månader.

Intranät byggda med hjälp av Valo är personaliserade, användbara och designade för att hjälpa användarna att hitta innehåll och medarbetare snabbt. Plattformen erbjuder intelligenta sökfunktioner som ger sökresultat baseras på användarnas roll eller grupptillhörighet. Det är möjligt att söka efter medarbetare utifrån namn, var de jobbar eller vilken kompetens de har. Personaliseringen innebär att användaren eller gruppen i första hand ser det innehåll som är relevant för just dem eller den grupp denne arbetar i.

iPhone X with Valo Intranet app against blurry background

Självklart måste också ett modernt intranät vara tillgängligt i mobilen vilket är varför Valo Intranät också finns tillgängligt som en mobil app med stöd för pushnotiser. Appen kan laddas ned för iOS eller Android.

Valo är framtaget av det finska företaget Blue Meteorite vilka har ett nära samarbete med Microsoft och Valo Intranet är byggt helt enligt Microsofts rekommendationer kring hur man implementerar en hållbar och framtidssäker lösning som inte påverkas av de regelbundna uppdateringar som Microsoft gör i Office 365 och SharePoint Online.

Relaterade uppdrag

Boka en kostnadsfri demo

Vi använder dina uppgifter endast för att kunna kontakta dig för att boka ín ett demotillfälle. Efter 3 månader raderas dina personuppgifter automatiskt.

valo certified partner logotype